Едукација

Један од циљева Удружења грађана за помоћ расељенима са Косова и Метохије "Свети Спас" је и едукација расељених лица ради лакшег укључења у рад у новој средини или лакшег адаптирања и заснивања радног односа у месту пребивалишта, код оних који су изразили жељу за повратком.

Програм едукације се заснивао на обучавању корисника за рад на рачунарима, подржан од стране Међународне православне добротворне организације ИОЦЦ. За време трајања пројекта, потпуно је обучено 44 расељених лица за рад на рачунару. Корисници су савладали знање за рад на оперативним системима Word, Excel, креирање презентација у Power point, рад на Интернету. За време пројекта, обучено је 20 носиоца правосудних функција расељених из Призрена, Пећи и Приштине.

Иако и даље постоји велика потреба за едукацијом за рад на рачунарима, за владање енглеским језиком, све је мање организација које подржавају овакве видове едукација.

Погледајте фотографије...

Повратак
Галерија
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
Подршка