Пројекти реализовани ранијих година
Пројекти - реализовани у 2014. години:
 • "Подршка одрживом повратку у Поткаљају/Призрен" – фаза II. Подршка у повратку, реконструкцији домова и одрживости ИРЛ у град Призрен/Поткаљају. Пројекат предвиђа изградњу 8 кућа, 10 стамбених јединица за 10 повратничких породица у насељу Поткаљаја, опремање новоизграђених кућа намештајем и белом техником, храну за повратнике у периоду покривеним пројектом и грантове за одрживост - опрема и машине за рад у вредности до 2.000 еура - у зависности од предложене иницијативе. Пројекат је финансиран средствима Амбасаде Велике Британије и Министарства за заједнице и повратак а спроводи га Дански савет за избеглице. Фотографије...
 • "Унапређење могућности за повратак и реинтеграцију ИРЛ", подршка повратничким породицама које имају решено питање смештаја. Идентификација корисника, додела помоћи у храни, намештају, белој техници и грантовима за доходовне активности заједница, презентација пројекта кроз информативне активности на медијима и приликом директног контакта са корисницима (ДРЦ Србија кроз пројекат ИПА 12). Опширније...
 • "ИН-форматор", информативно гласило намењено расељенима. Сакупљање информација на терену (централна Србија и Косово и Метохија), обрада података, припрема за штампу, штампање публикације у 3.000 примерака и бесплатна дистрибуција корисницима (ИРЛ, институцијама и организацијама које пружају помоћ и подршку ИРЛ - (Канцеларија за Косово и Метохију). Ин-форматор 2...
 • "Утврђивање стварног стања, потреба и планова ИРЛ", пројекат који треба да да одговор о тренутном стању породица ИРЛ, напредовању, односно назадовању у односу на период до 1999. године, њиховим потребама и плановима за наредни период. Анкетом је обухваћена 251 породица интерно расељених лица из централне Србије и А.П. Војводине. (Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије). Опширније...
 • "Прилагођавање", пројекат треба да пружи подршку повратницима у периоду прилагођавања приликом повратка КиМ, на просторе из којих су прогнани. Пројектне активности су везане за подршку одрживости након повратка у град Призрен, једину урбану средину у којој се десио повратак и реконструкција домова у облику какви су били пре егзодуса. Пројекат омогућава бољу везу повратника са члановима домаћинства који се још нису вратили и прилагођавање на нове услове живота, до повратка осталих чланова породице. (Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије).
 • Финансирање превоза за одлазак интерно расељених лица за Призрен на обележавање Задушница и сеоских слава у местима из којих су расељени – (Канцеларија за Косово и Метохију).
Пројекти - реализовани у 2013. години:
 • "Подршка одрживом повратку у Поткаљају/Призрен", подршка у повратку, реконструкцији домова и одрживости ИРЛ у град Призрен/Поткаљају - (ДРЦ Косово). - Пројекат предвиђа изградњу 12 кућа, 13 стамбених јединица за 13 повратничких породица у насељу Поткаљаја, опремање новоизграђених кућа намештајем и белом техником, храну за повратнике у периоду покривеним пројектом и грантове за одрживост-опрема и машине за рад у вредности до 2.000 и више еура - у зависности од предложене иницијативе. Пројекат је финансиран средствима Амбасаде Велике Британије и Министарства за заједнице и повратак а спроводи га Дански савет за избеглице.
 • "Подршка одрживом повратку", подршка повратничким породицама које имају решено питање смештаја. Идентификација корисника, додела помоћи у храни, намештају, белој техници и грантовима за доходовне активности, презентација пројекта кроз информативне активности на медијима и приликом директног контакта са корисницима – (ДРЦ Србија кроз пројекат ИПА 09). Опширније...
 • "ИН-форматор", информативно гласило намењено расељенима. Сакупљање информација на терену (централна Србија и Косово и Метохија), обрада података, припрема за штампу, штампање публикације у 3.000 примерака и бесплатна дистрибуција корисницима (ИРЛ, институцијама и организацијама које пружају помоћ и подршку ИРЛ - (Канцеларија за Косово и Метохију). Ин-форматор 2...
 • Финансирање превоза за одлазак интерно расељених лица за Призрен на обележавање Задушница и сеоских слава у местима из којих су расељени – (Канцеларија за Косово и Метохију).
Пројекти - реализовани у 2012. години:
 • "Подршка одрживом повратку у Поткаљају/Призрен", подршка у повратку, реконструкцији домова и одрживости ИРЛ у град Призрен/Поткаљају - (ДРЦ Косово).
 • "Подршка одрживом повратку", подршка повратничким породицама које имају решено питање смештаја. Идентификација корисника, додела помоћи у храни, намештају, белој техници и грантовима за доходовне активности, презентација пројекта кроз информативне активности на медијима и приликом директног контакта са корисницима – (ДРЦ Србија кроз пројекат ИПА 09).
 • "ИН-форматор", информативно гласило намењено расељенима. Сакупљање информација на терену (централна Србија и Косово и Метохија), обрада података, припрема за штампу, штампање публикације у 3.000 примерака и бесплатна дистрибуција корисницима (ИРЛ, институцијама и организацијама које пружају помоћ и подршку ИРЛ - (Комесаријат за избеглице Републике Србије).
 • "Јачање улоге интерно расељених жена у процесу интеграције у Србији" – (Фрактал).
 • "Догодине у Призрену", финансијска подршка у штампању антологије "Призрене Стари", збирке најбољих радова о Призрену. Комплетна средства добијена по конкурсу ангажована су на штампању књиге - (Комесаријат за избеглице Републике Србије).
 • Финансирање превоза за одлазак интерно расељених лица за Призрен на обележавање Задушница (март, новембар) – (Министарство/Канцеларија за Косово и Метохију).
Пројекти - реализовани у 2011. години:
 • "Подршка одрживом повратку", подршка повратничким породицама које имају решено питање смештаја. Идентификација корисника, додела помоћи у храни, намештају, белој техници и грантовима за доходовне активности, презентација пројекта кроз информативне активности на медијима и приликом директног контакта са корисницима – (ДРЦ Србија кроз пројекат ИПА 09).
 • "Повратак расељених лица у град Призрен", подршка у повратку, реконструкцији домова и одрживости ИРЛ у град Призрен, (ДРЦ Косово).
 • "Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ", информисање ИРЛ у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР).
 • "Јачање улоге интерно расељених жена у процесу интеграције у Србији" – (Фрактал).
 • "Подршка удружењима ИРЛ - Актуелне информације о стању на Косову и Метохији", обилазак и интервјуисање повратника регистрованих у процесу регистрације (УНИЈА - Министарство за Косово и Метохију).
 • "Домовина је тамо где ми је добро", сакупљање информација на терену и информисање интерно расељених лица о могуцностима повратка на КиМ и побољшању услова живота у местима у којима се налазе (Комесаријат за избеглице Републике Србије).
Пројекти - реализовани у 2010. години:
 • "Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ", информисање ИРЛ у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР).
 • "Подршка ИРЛ у Србији", прикупљање и дистрибуција извештаја са састанака Општинских радних група, (ДРЦ Србије).
 •  "Инфомацијом до бољег стандарда", информисање ИРЛ о могућностима преквалификације, доквалификације и другим могућностима побољшања стандарда ИРЛ, (УНДП Србија).
 • "Повратак расељених лица у град Призрен", подршка у повратку, реконструкцији домова и одрживости ИРЛ у град Призрен, (ДРЦ Косово).
 • "Актуелне информације о стању на Косову и Метохији", анкетирање повратника на КиМ ради сачињавања анализе о њиховом стању, (Министарство за КиМ).
Пројекти реализовани у 2009. години:
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ, у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР).
 • Инфомацијом до бољег стандарда (УНДП Србија).
 • Спречавање даље кризе, на подручјима мањинских заједница под ризиком, у оквиру мреже ЛНО – Унија/УнијаМ, (УНДП Косово).
Пројекти реализовани у 2008. години:
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ, у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР).
 • Инфомацијом до бољег стандарда (УНДП Србија).
 • Округли сто о људским правима (ОСЦЕ).
Пројекти реализовани у 2007. години:
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ, у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР).
Пројекти реализовани у 2006. години:
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ, у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР).
 • Анализа и анкетирање ИРЛ заинтересованих за повратак (ЦРС).
 • Анкетирање ИРЛ заинтересованих за повратак (Европска перспектива).
Пројекти реализовани у 2005. години:
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ, у оквиру мреже ЛНО - Унија, (УНХЦР). Опширније...
 • Пружање бесплатне правне помоћи у Србији–канцеларија у Београду(ИОЦЦ-БПРМ). Опширније...
 • Пружање бесплатне правне помоћи на Косову-канцеларија у Средској (ИОЦЦ-БПРМ). Опширније...
 • Анкетирање ИРЛ заинтересованих за повратак (Европска перспектива).
Пројекти реализовани у 2004. години:
 • Пројекат ИДИ-ВИДИ посета и повратка, (НРЦ). Опширније - Билтени...
 • Едукација носилаца правосудних функција за рад на рачунарима, ради укључивања у правосуђе Косова, (ИОЦЦ-НЦА). Опширније...
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ (у оквиру мреже ЛНО - Унија), (ИОЦЦ-УНХЦР). Опширније...
 • Пружање бесплатне правне помоћи у Србији–канцеларија у Београду(ИОЦЦ-БПРМ). Опширније...
 • Пружање бесплатне правне помоћи на Косову-канцеларија у Средској (ИОЦЦ-БПРМ). Опширније...
 • Анкетирање ИРЛ заинтересованих за повратак у Бело Поље код Пећи (Европска перспектива).
Пројекти реализовани у 2003. години:
 • Пројекат ИДИ-ВИДИ посета и повратак, (НРЦ). Опширније - Билтени...
 • Едукација носилаца правосудних функција за рад на рачунарима, ради укључивања у правосуђе Косова, (ИОЦЦ-НЦА). Опширније...
 • Повећање нивоа информисаности субјеката који учествују у коначном статусу ИРЛ (у оквиру мреже ЛНО - Унија), (ИОЦЦ-УНХЦР). Опширније...
 • Пружање бесплатне правне помоћи у Србији–канцеларија у Београду(ИОЦЦ-БПРМ). Опширније...
 • Пружање бесплатне правне помоћи на Косову-канцеларија у Средској (ИОЦЦ-БПРМ). Опширније...
Текући пројекти
Галерија
 • image 1
 • image 2
 • image 3
 • image 4
 • image 1
 • image 2
 • image 3
 • image 4
Подршка